Hoofdinhoud

Actueel

Situatie in de zorgsector

02-05-2023

De druk op de zorgsector is al geruime tijd hoog. De vergrijzing van de bevolking en de toename van het aantal chronisch zieken leiden tot een steeds grotere vraag naar zorg. Tegelijkertijd kampt de sector met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Enerzijds door (langdurig) zieken en uitstroom ten gevolge van o.a. leeftijd, maar ook vanwege ervaren werkdruk en onvrede. Daarnaast is er een verminderde instroom, doordat minder mensen voor een opleiding in de zorg kiezen én de zeer krappe arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden waardoor werknemers steeds meer keuze hebben en kritischer zijn in hun zoektocht naar een baan. 

 

De schaarste in de markt voor zorgprofessionals is dus ongekend groot. Dit vroeg en vraagt nog altijd, om een andere, aanvullende aanpak met betrekking tot werving, opleiden en verbinden van ander, nieuw potentieel.

De traditionele arbeidsmarktbenadering richting actief werkzoekenden levert niet (meer) voldoende op. Diverse onderzoeken laten echter een andere markt en doelgroep zien. Veel mensen blijken namelijk ‘latent’ werkzoekend. Zij voelen wél de behoeften om over te stappen naar een andere baan maar gaan niet actief op zoek.  (Cijfers 2022 - Verhouding niet werkzoekend (55%), actief werkzoekend (7%) en latent werkzoekend (38%!)). 

 

Uit aanvullend onderzoek van de Intelligence Group (IG) blijkt bovendien dat van deze latent werkzoekenden zo’n 357.000 mensen de overstap als zij instromer richting de zorgsector overwegen. Een enorm potentieel! Naast het kwantitatieve potentieel biedt deze doelgroep ook kwaliteit. Zij instromers nemen immers andere kennis, kunde en ervaring mee richting de zorg. Deze inzichten kunnen, samen met de vaak toch ‘andere manier van kijken’ positief benut worden in relatie tot de te maken transities. (bijvoorbeeld tav flexibilisering van de zorg, veranderende werkwijzen, rol en inhoud zorgprofessional, omarmen zorgtechnologie etcetera).  Om deze groep van latent werkzoekende, te activeren én naar gediplomeerd professional te brengen, is het Lefgozer-traject eind 2018 opgezet.

Meer weten?

Bel of app met ons, wat je vraag ook is!  

Jacquelien (Noordoost-Brabant): 06 21 67 39 17 of Simone (Zuidoost-Brabant): 06 83 50 41 02

 

Maak een afspraak ›