Hoofdinhoud

Doelgroepen

Als Verzorgende IG verleen je zorg en ondersteuning aan ouderen met als hoofddoel de kwaliteit van hun leven zo maximaal mogelijk te bevorderen of tenminste te behouden. Deze zorg wordt zo lang mogelijk thuis geboden. Als jij klaar wil staan op de momenten die ertoe doen, persoonlijke aandacht geeft, de beste (verpleegkundige) zorg biedt en daarnaast samen zoekt naar de beste oplossing, ook als deze niet meteen voor de hand ligt, dan is werken in de ouderenzorg wellicht iets voor jou!

Doelgroep omschrijving

Veel mensen krijgen vroeger of later te maken met diverse problemen die horen bij het ouderdomsproces. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld dementie, problemen met mobiliteit of lichamelijke problemen. Zolang het mogelijk en verantwoord is, worden zij thuis in hun eigen vertrouwde woonomgeving ondersteund. Doordat de vergrijzing toeneemt en de overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, ontstaat er steeds meer behoefte aan extramurale zorg, ook wel thuiszorg of wijkverpleging genoemd. Ook de te verlenen zorg wordt steeds complexer en dus ook uitdagender.

 

Als de problemen dusdanig complex worden dat 24 uurs zorg en aandacht nodig is en thuis wonen niet meer verantwoord is, biedt het wonen binnen een woon-zorgcomplex uitkomst. Op dat moment gaan mensen intramuraal (letterlijk ‘binnen de muren’) wonen in een woon-zorgcomplex.

 

Soorten zorg

Somatiek

Somatiek betekent letterlijk; ‘lichamelijk’. De zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke aandoening wordt ook wel somatische zorg genoemd. Er zijn verschillende lichamelijke aandoeningen die onder somatische zorg vallen. Je kunt onder andere denken aan: problemen met motoriek, hart- en vaatziekten, COPD, reuma of kanker. Uiteraard is ook een mix van verschillende aandoeningen mogelijk of kan er sprake zijn van slijtage van het lichaam dat de zelfredzaamheid verstoort. Somatische aandoeningen hebben vaak een grote impact op het dagelijks leven. Klachten en symptomen belemmeren bij dagelijkse bezigheden en zijn vaak ook mentaal lastig om mee om te gaan. 

 

Je kunt je voorstellen dat men daarbij zorg en/of ondersteuning nodig heeft. Als professional in de ouderenzorg kijk je altijd eerst naar wat iemand zelf nog kan en wat de omgeving eventueel kan bieden aan ondersteuning. Enkel dat wat 'overblijft' en noodzakelijk is, ondersteun je of neem je over. Je verricht bijvoorbeeld de basiszorg (ADL) zoals wassen, aankleden of ondersteuning bij voeding. Afhankelijk van je functieniveau verricht je ook verpleegtechnische handelingen. Denk hierbij onder andere aan het toedienen van medicijnen, sondevoeding, wondverzorging, blaaskatheterisaties en injecteren.

Deze soort zorg kan je tegenkomen in zowel de wijkzorg en binnen een woon-zorgcomplex.

 

Psychogeriatrie (PG)

Psychogeriatrie betekent; 'beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie)'. Deze doelgroep kampt vaak met dementie, de naam voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Er zijn ruim vijftig vormen dementie zoals de ziekte van Alzheimer, Lewy Body, Vasculaire Dementie of Creutzfeldt-Jakob. Dementie zorgt dikwijls voor afwijkingen in gedrag en beleving.

 

Mensen met dementie hebben behoefte aan warme zorg. Je focus als professional ligt op de juiste bejegening van de cliënt en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Jij bent iemand met een sterk empathisch vermogen, maar je staat ook sterk in je schoenen. Regelmaat en structuur zijn belangrijk voor deze doelgroep. Daarnaast is lichamelijke verzorging een onderdeel van je werkzaamheden.

 

Andere doelgroepen

Naast afdelingen waar mensen wonen  met somatische of psychogeriatrische problematieken zijn er ook nog een aantal organisaties met afdelingen voor specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan jong dementerenden, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Revalidatie, Korsakov, Parkinson, Huntington

 

Jij als zorgverlener

Jij als zorgverlener ondersteunt zorgvragers, thuis of in een woon-zorgcomplex, bij de dingen die zij niet meer zelfstandig kunnen. Dit kan tijdelijk of langdurig zijn in de thuissituatie bijvoorbeeld na een  knieoperatie, bij het verzorgen van wonden of bij andere verpleegtechnische of verzorgende handelingen. Maar het kan ook binnen een woon-zorgcomplex zijn. 

 

Afhankelijk van waar je werkt en met welke doelgroep vraagt dat iets anders van jou als zorgverlener.

Binnen de wijkzorg rijd je tijdens je dienst ‘routes’ en kom je echt bij de mensen thuis. Je maakt contact, verleent zorg en bent al snel onderdeel van de persoonlijke leefsituatie. Je werkt zelfstandig met een team op afstand waar je altijd op terug kan vallen. Je houdt van afwisseling en bent ondernemend. 

Binnen de intramurale zorg werk je fysiek samen met je collega’s. Samen zorg je voor een fijn woon- en leefklimaat. Ook hier wordt de zorg of verpleging afgestemd op de persoonlijke situatie. Eerst wordt bekeken wat iemand zelf nog kan, wat de naasten kunnen betekenen, of er hulpmiddelen in te zetten zijn. Daarna wordt benodigde deskundigheid en aandacht toegevoegd.

 

Ongeacht in welke setting je werkt, is het van belang dat jij de cliënten op de juiste manier benadert, goede afstemming zoekt met hen, naasten en collega’s en door jouw liefdevolle en respectvolle aandacht en zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 

Meer weten?

Bel of app met ons, wat je vraag ook is!  

Jacquelien: 06 21 67 39 17

Monique: 06 51 98 67 17

 

Maak een afspraak ›