Hoofdinhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring www.lefgozer.nu, een website van het samenwerkingsverband Lefgozer (m/v) - oktober 2019

 

Het samenwerkingsverband Lefgozer (m/v) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij helder en transparant uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

 

1. Privacy en uw persoonsgegevens, hoe gaan wij daarmee om?

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Lefgozer (m/v) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

2. Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan ons doorgeeft, te weten: uw verzoek aan het samenwerkingsverband Lefgozer (m/v) om meer informatie te ontvangen en om uitvoering te geven aan de sollicitatieprocedure. Dit laatste houdt in dat wij uw persoonsgegevens kunnen delen met de deelnemende organisaties die aan het samenwerkingsverband Lefgozer (m/v) zijn verbonden. Welke organisaties dat zijn vermelden wij op de website www.lefgozer.nu. Door uw persoonsgegevens aan ons door te geven via de website www.lefgozer.nu gaat u hiermee akkoord. De grondslag hiervoor is het vervullen van een vacature. Voor die doelstelling kunnen wij de volgende gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

 

Uw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen tenzij dit expliciet nodig is om de sollicitatieprocedure tot een goed einde te kunnen brengen. Als wij wettelijk verplicht zijn en dit wettelijk toegestaan is uw persoonsgegevens aan een derde partij te verstrekken, dan zijn wij genoodzaakt daar gehoor aan te geven. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een opsporingsonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In alle andere situaties kunnen wij uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

3. Hoe lang bewaart Lefgozer (m/v) mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor de hierboven genoemde doeleinden, voor de periode:

 

 • Gedurende het sollicitatieproces;
 • Voor de periode van maximaal één jaar indien goedkeuring is verleend om de persoonsgegevens in bewaring te houden.

 

4. Wat gebeurt er met uw gegevens en wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U mag ze inzien, laten wijzigen als ze onjuist zijn, u mag in bepaalde gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw toestemming (als u die gegeven hebt) weer intrekken. 

 

5. Hebt u vragen of klachten?

Misschien wilt u graag meer weten over de wijze waarop Lefgozer (m/v) met uw persoonsgegevens omgaat. Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Hebt u een vraag of een klacht, dan kunt u deze uitsluitend indienen per e-mail, via info@lefgozer.nu

 

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van analytische cookies om gegevens te verzamelen en analyseren met als doel het verbeteren van de gebruikerservaring en het optimaliseren van de website en marketingdoeleinden.

 

Meer weten?

Bel of app met ons, wat je vraag ook is!  

Jacquelien: 06 21 67 39 17

Monique: 06 51 98 67 17

 

Maak een afspraak ›